Irsko

Irsko - památky


 Zájezdy do Irska pořádá:
 CK Mayer + Crocus,
 Podolská 33, 147 00, Praha 4
 Lidická 35, 150 00, Praha 5
 tel: 241 432 483 fax: 241 432 027
 www.poznavaci-zajezdy.cz   objednejte katalog

Irsko - historie

První osídlení Irska se datuje do doby přibližně před 9500 lety,jednalo se o lovce sběrače, pocházející patrně ze Skotska. Ve čtvrtém tisíciletí před Kristem se objevují první známky farmaření, mýcení velkých ploch, stavba kamenných zídek mezi poli. Tito neolitičtí lidé jsou významní z důvodu staveb velkých megalitických hrobů. Jeden z nejpozoruhodnějších příkladů těchto hrobů v Evropě je možné spatřit v Newrange v hrabství Meath. Pohřebiště staré čtyři a půl tisíce let pokrývá obrovská mohyla, do jejíchž kamenů je vyryto mnoho složitých spirál, kosočtverců a vlnovek. Mnoho kamenných kruhů a menhirů, jež se nacházejí po celé zemi, pochází z doby bronzové (2000 – 500 př. Kr), kdy s sebou nově příchozí přinesli znalost práce s kovem a tudíž i znalost výroby nástrojů a zbraní. Keltové přicházejí do země až v době železné (500 př. Kr – 400 n. l.). Záhy dominovali kultuře ostrova. Keltové přišli do Irska přes Francii a Britanii ze střední Evropy, a přestože se zdálo, že ostrov úplně pokelštili, není to tak úplně pravda. V irštině dodnes nalézáme stopy starších, předkeltských jazyků a taktéž některé obyčeje dochované v lidových tradicích na toto předkeltské období upomínají.

V polovině pátého století vstupuje na scénu jedna z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších postav irské historie – Svatý Patrik. Tento z Británie přivezený otrok nejprve na ostrově hlídá ovce. Z otroctví utíká do Francie, studuje křesťanství a vrací se zpátky na ostrov, aby jej celý zanedlouho obrátil na víru. Irsko se stalo předsunutou hlídkou evropské civilizace, zemí svatých, učenců a misionářů. Ve zdejších vzkvétajících klášterech vznikaly nádherně iluminované rukopisy, z nichž některé se dochovaly až do dnešních dnů. Na konci osmého století začínají nájezdy Vikingů na Irsko a Británii, které zničili mnoho klášterních sídel. Mniši, kteří tyto krvavé nájezdy přežili, se stáhli do kláštera v Kellsu v hrabství Meath. Kulaté věže, které se začaly u klášterů stavět a které se nám dodnes mnohé zachovaly, sloužili právě jako pozorovatelny v těchto neklidných dobách. Vikingové po sobě sice zanechali neklamné stopy brutality a zkázy, založili však také první města, včetně Dublinu a naučili Iry umění navigace a stavby lodí. Dynastické války mezi irskými králi pokračovaly po celá staletí. Do roku 1002 si Brian Boru z Munsteru podmanil všechna království země a stal se nejvyšším králem Irska – irským imperátorem. V pověstné bitvě u Clontarfu, kdy měla definitivní porážka Vikingů potvrdit jeho moc, však na závěr bitvy umírá.

Pokračování historie 12. - 18.století

Pokračování historie 18. - 20.století