Irsko

Irsko - památky


 Zájezdy do Irska pořádá:
 CK Mayer + Crocus,
 Podolská 33, 147 00, Praha 4
 Lidická 35, 150 00, Praha 5
 tel: 241 432 483 fax: 241 432 027
 www.poznavaci-zajezdy.cz   objednejte katalog

Irsko - Rock of Cashel

Rock of Cashel je nádherně dochovanou pevností vypínající se na skále , vysoko čnící nad okolní krajinu . Pevnost v hrabství Tipperary po tísice let sloužila jako symbol královské a kněžské moci. Do jedenáctého století zde sídlili munsterští králové, včetně nejvýznamnějšího krále Irska – Briena Boru. V jedenáctém století byl Rock of Cashel předán církvi .Církevní rozvoj trvá až do roku 1647, kdy jeho asi kolem tří tisíc obyvatel bylo zmasakrováno Cromwellovými vojsky. Následně opatství zůstalo opuštěné. Dnes se těší nesmírnému zájmu turistů , Cormacova kaple se totiž řadí k jedné s nejlépe zachovaných románských pamětihodností Irska.

Cormacova kaple

Kapli nechal zbudovat v roce 1127 Cormac MacCarthy. Ve své podstatě se jedná o kostel se dvěma loďmi s typickou irskou šikmou střechou. Tympanon nad severním vchodem znázorňuje kentaura s přilbou, jak míří lukem na lva. Uvnitř kaple se nachází sarkofág z dvanáctého století s reliéfy ve skandinávském stylu.

Katedrála

Gotická katedrála je zajímavá nejen tím, že jí chybí střecha, ale i silnými zdmi s mnoha tajnými průchody.V severní příčné lodi pocházející z patnáctého století je množství nádherně zdobených náhrobků s výjevy zobrazující apoštoly a jiné světce.

K dalším zajímavostem komplexu opatství patří válcová věž, vysoká dvacet osm metrů, sloužící v dobách nepokojů jako pozorovatelna, Kříž sv. Patrika, který navštívil Cashel v roce 450, a Hall of the Vicar´s Choral, síň pro privilegované choristy Cashelu .