Irsko

Irsko - pam�tky


 Z�jezdy do Irska po��d�:
 CK Mayer + Crocus,
   Lidick� 35, 150 00, Praha 5
 tel: 241 432 483 fax: 241 432 027
 www.poznavaci-zajezdy.cz   objednejte katalog

Irsko

D�ky v�razn�m sr�kov�m �hrn�m je Irsko zem�, kter� na prvn� pohled sv� n�v�t�vn�ky uchv�t� sytou zelen�. Zelen� ostrov poset� domky s do�kov�mi st�echami a velk� mno�stv� p��jemn�ch hosp�dek s p��jemnou hudbou, humorem a poezi�. Irsko to jedna z nejm�n� zdevastovan�ch zem� z�padn� Evropy. Irsko je krajina dokonal� kr�sy, p�ezd�van� Butlerem Yeatsem, nositelem Nobelovy cena za literaturu, �krajina touhy srdce�. Krajina nab�zej�c� nespoutan� prostor a pocit okouzlen�. Touha srdce se napln� t�m, kte�� se na chv�li zaposlouchaj� do jej� kr�sy, podlehnou jej�mu kouzlu, kouzlu krajiny n�kdy skalnat� a drsn�, jindy syt� zelen�, star�m m�st�m i mal�m vesni�k�m, lidem, jazyku, tradic�m .

Z�jezdy do Irska

Velk� okruh Irskem

11-denn� autokarov� z�jezd - Irsko, term�ny: srpen, ceny od 14 990 K�
Tento z�jezd nav�t�vuje nejv�znamn�j�� ��sti romantick�ho ostrova Irska, nav�t�v� se Ring of Kerry, �tesy Moher, Rock of Cashel, oblast Dublinu aj.

Za kr�sou severn�ho Irska

10-denn� autokarov� z�jezd - Irsko, term�ny: srpen, ceny od 13 990 K�
Zem� s keltskou minulost� a hluboce zako�en�n�m k�es�anstv�m v n�s jist� zanech� hlubok� dojem. Stejn� tak jako Wales, py�n�c� se p��rodn�mi kr�sami, p�sobiv�mi hrady a �lechtick�mi s�dly.

Severn� a ji�n� Irsko

13-denn� autokarov� z�jezd - Irsko, term�ny: srpen, ceny od 22 490 K�
Tento z�jezd zahrnuje velmi podrobn� pozn�n� n�dhern�ho Irska.