Irsko

Irsko - památky


 Zájezdy do Irska pořádá:
 CK Mayer + Crocus,
 Podolská 33, 147 00, Praha 4
 Lidická 35, 150 00, Praha 5
 tel: 241 432 483 fax: 241 432 027
 www.poznavaci-zajezdy.cz   objednejte katalog

Irsko - Dublin

Dublin je hlavní a zároveň největší město Irské republiky. Dublin se pyšní mnoha pamětihodnostmi z nichž nejvýznamnější jsou starobylý hrad, univerzita a katedrála sv.Patrika.

Christ Church Cathedral

Stavbu nechal postavit v roce 1172 anglonormanský dobyvatel Dublinu – Strongbow a arcibiskup O´Toole, na místě starého dřevěného kostela postaveného Vikingy v roce 1083 Z důvodu havarijního stavu musela být katedrála úplně přestavěna, úlohy se zhostil v sedmdesátých letech architekt Georg Street. Zachována zůstala pouze krypta a příčné lodi a některé sochy. Dnes slouží katedrála irské anglikánské církvi.

Místy, které bychom v komplexu neměli opomenout jsou Strongbowův pomník, který zdobí velká socha v kroužkovém brnění a podivná polopostava, které byla možná dříve částí Strongbowova náhrobku, románský portál, který patří k nejkrásnějším ukázkám irského kamenictví 12. století, kapli sv. Lauda s originální středověkou dlažbou, kryptu s některými vystavenými chrámovými poklady.

Katedrála sv. Patrika

Podle pověsti byl největší irský kostel postaven na místě studny, ve které svatý Patrick křtil konvertity. Původní dřevěnou kapli nechal v roce 1191 přestavět na kamennou arcibiskup John Comyn, aby konkurovala katedrále Kristovy církve.Po staletí byla katedrála sv. Patrika považována spíše za lidovou modlitebnu v protikladu k Christ Church Cathedral spojované spíše s britskou vrchností. Začátkem 19. století nechala katedrálu kompletně rekonstruovat rodina Guinnessových. V 17 století byla část katedrály uvolněna hugenotským uprchlíkům z Francie, dnes je sv. Patrik národní katedrálou Irské protestantské církve.

V katedrále je pohřben Jonathan Swift, který zde v polovině 18. století více než třicet let sloužil jako děkan, který svůj život zasvětil odhalování brutalit, ke kterým v Irsku docházelo za britské nadvlády. V severní lodi se nachází tzv. „Swiftův koutek“ s různými memorábiliemi ( jeho oltářní deska, knihovna, posmrtná maska).

Uvnitř katedrály jsou rovněž četné pamětní busty, náhrobní desky, pomníky. Největších rozměrů dosahuje zdobený pomník rodiny Boyleů ze 17. století, který nechal zbudovat Richard Boyle , hrabě z Corku. Dále je v katedrále pochován i první irský prezident Douglas Hyde.

Hrad

Dublinský hrad byl po celých 700 let (1220 – 1920) symbolem britské nadvlády. Z původního anglonormanského hradu postaveného pro krále Jana se dochovala jen věž Record Tower. Pevnost zničil v 17. století požár a tak většina budov vznikla v 18: a 19. století.V prvním patře jižního křídla se nacházejí přepychové reprezentační komnaty včetně síně sv. Patrika. Tyto místnosti sloužily jako residence irského místokrále jmenovaného Brity. V současné době sídlí na hradě úřad vlády.

Při prohlídce hradu bychom neměli opomenout trůnní sál s trůnem z roku 1740 od Viléma Oranžského po jeho vítězství na řece Boyne, sochu Spravedlnosti, která se podle Dubliňanů obrací k městu zády , či věž Bermingham Tower, která byla přeměněna na exklusivní hodovní síň.

Trinity College

Kolej svaté Trojice Založila v roce 1952 královna Alžběta I. na místě augustiniánského kláštera jako protestantskou universitu. Většina budov pochází z 18. století a zdejší trávníky a dlážděná nádvoří, která se rozkládají hned za vchodem do Coollege Green, skýtají příjemné útočiště. Katolíci měli zákaz na této universitě studovat. Přestože zákaz studia pro katolíky na této universitě padl již na konci 19. století, začala kolej přijímat katolíky ve větším počtu až od roku 1970, kdy představitelé irské katolické církve zmírnili svůj záporný postoj k této „bezbožné instituci“. Mezi absolventy koleje Svaté trojice patří mnoho proslulých literátů včetně Jonathana Swifta, Oscara Wilda či Samuela Becketta .

Největší turistickou atrakcí je Evangelliař z Kellsu, umístěný ve Staré knihovně. Za prohlídku stojí i universitní kaple a zvonice umístěná na nádvoří komplexu.