Irsko

Irsko - památky


 Zájezdy do Irska pořádá:
 CK Mayer + Crocus,
 Podolská 33, 147 00, Praha 4
 Lidická 35, 150 00, Praha 5
 tel: 241 432 483 fax: 241 432 027
 www.poznavaci-zajezdy.cz   objednejte katalog

Irsko - Cork

Městu Cork ( corcaigh – irsky bažina) dala jméno bažina, která se táhne podél břehů řeky Lee.Zde svatý Finbarr založil asi kolem roku 450 po Kristu klášter. Město má kontinentální charakter, jelikož zde jsou úzké uličky,vodní cesty a gregoriánská architektura. Město je známo politickým rebelantstvím, (19. století – fenianské revoluční hnutí). Těmito náladami a bohémským duchem města je i ovlivněn každoroční jazzový festival.

Kostel St. Ann´s Shandon

Na svahu, severně od řeky Lee, se tyčí slavná dominanta města, kostel z roku 1722 – St. Anns Shandon.Charakteristické pro kostel jsou dvě fasády z vápence a dvě z červeného pískovce.Ve větru se nad věží otáčí korouhev ve tvaru lososa. Nepatrná odlišnost časového údaje na čtyřech cifernícíh věže vedla ke vzniku přezdívky „lhář se čtyřmi tvářemi“.Za malý poplatek je možno po výstupu nahoru rozhoupat shandonské zvony.

Máselná burza

Zajímavostí města je máselná burza – Butter Exchange Shandon Craft Centre.Začátek její působnosti se klade do roku 1770. Po přetřídění se odtud máslo vyváželo do celého světa. Speciální zakázkou pro toto máslo byly i britské námořní síly. Export 500 000 sudů másla přinášel městu značné bohatství. Burza byla uzavřena v roce 1924. V osmdesátých letech minulého století zde bylo otevřeno centrum pro různé umělce a řemeslníky, například brusiče křišťálu a tkalce.

Umělecká galerie

Další pamětihodností je Crowford Municipal Art Gallery.- sídlo významné umělecké galerie.Vznik se datuje kolem roku 1724. Po původním uplatnění jako celnice v polovině devatnáctého století přeměněna na školu designu. V roce 1884 W. H. Crawford do budovy umístil ateliéry, obrazárnu, a síň plastik. V galerii jsou umístěna díla irského umění přelomu 19 a 20. století, například obrazy od Jacka Yeatse.Další chloubou jsou okna vitrážisty Harryho Clarkea (1880 – 1931). Nejznámější z nich je Setkání sv. Brendana a nešťastného Jidáše(1911). Není dobré přehlédnout ani kolekci britských a zahraničních umělců, jako jsou Jean Miroa a Georg Rouault. Po vyčerpávající prohlídce jistě přijde vhod návštěva restaurace a pochutnání si na specialitách od Ballymaloe School of Cookery, která je této restaurace provozovatelem.

Katedrála

Katedrála svatého Finbarra , patrona města, se nachází v poklidné části města, jižně od řeky.Tři věže a kamenná kružba nezapře novogotiku Williama Burgese. Uvnitř katedrály si nelze nevšimnout apsidy s malovanou a zlacenou konchou , která znázorňuje Krista ve slávě obklopeného anděly. S životem Krista se můžeme seznámit i na vitrážích apsidy.

Městská věznice

Atmosféru městské věznice můžete nasát , vydáte- li se na dvacetiminutovou procházku směrem na západ. Zde, v nově rekonstruované věznici s nově upravenými celami, líčí audiovizualní projekce život vězňů v devatnáctém a dvacátém století, kteří museli přežít ve velmi špatných podmínkách a pohánět šlapací mlýn na mletí zrna. Po mírném prožití utrpení vězňů jistě neuškodí káva ve zdejší kavárně.Ta nás uschopní k prohlídce expozice Radio Museum Experience, která líčí vývoj rádia a rozhlasu v Irsku a na celém světě.

Město Cork leží na ostrově sevřeném dvěma rameny řeky Lee. Málokdo ví, že mnohé dnešní ulice byli dříve rameny řeky – vodními cestami, lemovanými skladišti a kupeckými domy.Malebné přístavní hráze a mosty jsou pozůstatkem atmosféry nizozemských kanálů. Přestože již řeka nehraje v hospodářství nijak významnou roli,obchodní a hospodářské aktivity se neustále soustřeďují kolem hrází. Příkladem je Sauth Mall, která byla až do osmnáctého století vodní cestou. Některá schodiště, u kterých kdysi kotvily obchodní čluny, se zachovala až do dnešních dnů.V roce 1806 byl na památku zákona o unii zbudován most Parliament Bridge. Není možné přehlédnou secondhand Fitzpatrick s průčelím, které je ověšeno různou veteší, jízdními koly počínaje a zemědělským nářadím konče. Na Sullivans Quay se nachází Quay Co – op, což je vyhledávaná restaurace a oblíbené místo schůzek. Národní památník na počest irských vlastenců se nachází u někdejšího průplavu Grand Parade. Zde se také zachoval úsek městských hradeb a pěkná brána ze starého obilního trhu. Mezi ulicemi St. Patrick Street a Grand Parade se nachází English Market, založený již v roce 1610, nabízející ovoce a zeleninu.

Příznivci alkoholu neopomenou navštívit sochu otce Mathewa, zakladatele abstinenčního hnutí. Paul Street, na které se nachází etnické restaurace,bary, knihkupectví,módní butiky, je neživější částí města. Z ní vybíhá French Church street, kde se v počátku 18 století usadili hugenoti (francoužtí protestanti), kteří se postupně vypracovali na vývozce másla, sládky a velkoobchodníky.V Shandon Quater se nachází St. Marys Dominican Church, typický svým jónským portikem završeným rozměrným frontonem. Ve St. Finbarrs Quotr se kromě katedrály nachází ještě břečťanem obrostlá Elizabeth Forth ze 16. století, která nejprve sloužila jako věznice, později jako policejní stanice.Dalším zajímavým místem jsou zbytky Red Abbey, augustiniánského opatství ze 13. století, které patří mezi nejstarší budovy ve městě.