Irsko

Irsko - památky


 Zájezdy do Irska pořádá:
 CK Mayer + Crocus,
 Podolská 33, 147 00, Praha 4
 Lidická 35, 150 00, Praha 5
 tel: 241 432 483 fax: 241 432 027
 www.poznavaci-zajezdy.cz   objednejte katalog

Irsko - historie - 12. - 18. století

V roce 1169, více než sto let po dobytí Anglie Normany, došlo i na Irsko. V obavách před vzrůstající silou irských království vyslal král Jindřich II na ostrov své vojsko. Byl v něm i legendární hrdina –Strongbow. Anglo-normandští vetřelci si v Irsku počínali stejně jako Vikingové. Nejdříve podnikaly nájezdy a teprve potom se usazovali a pomalu splývali se zdejším obyvatelstvem. Během staletí se území pod kontrolou Angličanů zmenšilo na oblast kolem Dublinu, nazývanou Pale. Odpor mnoha anglonormanských baronů žijících mimo Pale vůči nadvládě Angličanů dosahoval stejné intenzity jako projevy nesouhlasu domácích irských klanů.

V prvních letech 16. století se pokusil protestantský král Jindřich VIII znovu násilím posílit kontrolu Angličanů nad svými nepoddajnými sousedy.V roce 1541 se prohlásil za krále Irska. Naplno se začali Angličané vměšovat do záležitostí Irska až za vlády jeho dcery Alžběty I. Útisk irských katolíků se rozproudil naplno. Obrovské lány irské půdy byly zkonfiskovány a svěřeny loajálním protestantským obyvatelům, čímž vznikl zárodek dnešního rozděleného Irska. Angličané potlačili řadu povstání. V roce 1607 došlo k takzvanému „útěku hrabat“, kdy irská šlechta rezignovala a zvolila odchod do Francie.

V roce 1649 přivedlo povstání venkovanů proti protestantským osadníkům v Ulsteru k irským břehům armádu Olivera Cromwella. Po potlačení rebelií zahájil Cromwell po celé zemi neblaze proslulou kampaň genocidy a zkázy, která posílala katolické Iry do „pekla či Connaughtu“ – do kraje neúrodné půdy na západě země. Na koncei Cromwellova vítězného tažení byly více než tři čtvrtiny irské půdy vyvlastněny. V pověstné bitvě u řeky Boyne v roce 1690 byl protestantským králem Vilémem Oranžským poražen katolický panovník Anglie Jakub II.. Toto vítězství posiluje vědomí věrných přívrženců Severního Irska , takzvaných oranžistů, dodnes.

Pokračování historie 18. - 20.století