Irsko

Irsko - památky


 Zájezdy do Irska pořádá:
 CK Mayer + Crocus,
 Podolská 33, 147 00, Praha 4
 Lidická 35, 150 00, Praha 5
 tel: 241 432 483 fax: 241 432 027
 www.poznavaci-zajezdy.cz   objednejte katalog

Irsko - Galway

Galway je centrem regionů západního Irska, živým universitním městem s historií obchodního přístavu.Významným mezníkem je rok 1396, kdy Galway dosáhlo statutu královského města a na dvě stě let se uchýlilo pod nadvládu čtrnácti kupeckých rodin.Jeho prosperita neklesla ani pod anglickou mocí.V roce 1652 za svou loajalitu k anglické koruně draze zaplatilo zpustošením Cromwellovými vojsky.Úpadek přichází po bitvě na Boyne.V poslední době, kdy se do města přesouvají firmy zaměřující se na high-tech, začíná význam městečka opět růst.

Galway je situováno na říčce Corrib, která sem přitéká z jezera Lough Corrib. V sedmdesátých letech probíhaly v úzkých uličkách dříve opevněného městečka rozsáhlé rekonstrukce.Velikost městečka nám umožňuje je celé poklidnou procházkou obejít. Významným centrem města je náměstí Eyre Square, příjemný park lemovaný budovami převážně z devatnáctého století. Na severozápadní straně náměstí se nachází takzvaná Browne Doorwaye , což je vchod do paláce v ulici Abbeygate Street Lower. Dvě zdejší děla pamatují Krymskou válku. Místní fontánu zdobi plastika charkteristického galwayského člunu, tak zvaného hookeru. Do zdejšího moderního nákupního střediska jsou včleněny zbytky starých městských hradeb. Známe i názvy dvou bývalých městských věží – Penrice a Shoemakers.

Latinská čtvrť

V latinské čtvrťi je jednou z nejzajímavějších pamětihodností Lynch´s Castle, nejhonosnější budova ve městě, patřící kdysi rodu Lynchů, jedné ze čtrnácti rodin, která kdysi vládla městu. Dnes budova slouží jako banka. Jednou z nejkrásnějších středověkých staveb města je Church of st. Nicholas ze čtrnáctého století, který byl poničen Cromwellovými vojsky, když v něm byly za války zřízeny stáje. Ve městě je mnoho vyhlášených hospod a restaurací, tzv. The Quays. Jeden ze zdejších domů náležel poslanci britské dolní sněmovny, přezdívanému „Humanity Dick“, který se výrazně zasazoval o prosazování zákonů zaměřených proti týrání zvířat.

Severní část města

Výraznou dominantou severní části města je Katedrála sv. Mikuláše. Je výrazným orientačním bodem, od ní také odplouvají výletní lodě na jezero Lough Corrib. Nelze ani přehlédnout neogotické nádvoří zdejší universitní koleje. Ke zdejším zajímavostem patří místo odpočinku lososů pod mostem Salmon Weir na cestě proti proudu ke kýženému trdlišti.

Přístav

Dávným svědkem historie města jako přístavu je tzv. španělský oblouk, postavený v šesnáctém století jako přístavní ochrana a místo vykládky zboží pro španělské kupce.Staré hráze jsou doubrou příležitostí k příjemné procházce.

Claddagh

Nezávislé rybářské komunitě, která zde sídlila, vládl až do poloviny dvacátého století „král“ neboli „starosta“ Komunita mluvila gaelsky a zůstaly zde po ní příjemné hospůdky.